Chào mừng bạn đến với Công ty chúng tôi, hy vọng bạn sẽ thích sản phẩm của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Công ty chúng tôi

Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Phú Yên

Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên nguyên trước đây là công ty Phát triển Nhà và Công trình đô thị được thành lập theo Quyết định số 1441/QĐ-UB ngày 28/09/1996 của UBND tỉnh Phú Yên với vốn điều lệ ban đầu là 1.060.000.000 đồng;

"Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14/09/2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty Phát triển nhà và Công trình đô thị được chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Phát triển Nhà và Công trình đô thị thành phố Tuy Hoà theo Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 28/02/2006 của UBND tỉnh Phú Yên với mức vốn điều lệ là 5.789.373.587 đồng. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 25 tháng 5 năm 2006;"
"Căn cứ Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 25/07/2012 của UBND tỉnh Phú Yên, Công ty được đổi tên thành Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Phú Yên để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Công ty đang thực hiện trong lĩnh vực công ích và để nhà nước có kế hoạch đặt hàng ổn định cũng như tranh thủ được sự hỗ trợ từ các nguồn vốn trong ngoài nước, nhằm góp phần phát triển và nâng cao các huyện, thị trên địa bàn tỉnh cải thiện vệ sinh môi trường;"
"Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 27/09/2013 và Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Phú Yên thành công ty cổ phần; Chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần kể từ ngày 02/01/2014 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 4400115884 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp lần thứ 4, ngày 02 tháng 01 năm 2014, thay đổi lần thứ 5 vào ngày 12 tháng 11 năm 2014 và thay đổi lần thứ 6 vào ngày 3 tháng 7 năm 2018."


Để lại lời bình luận