TRANG CHỦ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÁC TỔ ĐỘI, XÍ NGHIỆP

Xí nghiệp Quản lý rác thải

1419

Quản đốc: Phạm Văn Hàng

Số điện thoại: 0982. 703500

Chức năng:

Kiểm tra chất thải, san ủi, xử lý môi trường tại Bãi rác theo đúng quy trình.

Nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm toàn bộ về tài sản mà được Công ty giao cho quản lý sử dụng; Quản lý khai thác và vận hành toàn bộ hệ thống bãi rác vệ sinh Thọ Vức, bao gồm:

- Quản lý san ủi, xử lý rác thải theo đúng quy trình vận hành bãi rác theo quy định của Công ty; Vận hành hệ thống cầu cân và tổng hợp báo cáo khối lượng hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng cho Công ty;

- Lập hồ sơ kế hoạch xử lý côn trùng và giám sát, theo dõi công tác xử lý ruồi; Quản lý toàn bộ các hạng mục xử lý tại bãi rác, có kế hoạch và thường xuyên tổ chức kiểm tra, duy tu, sửa chữa, vận hành các hạng mục xử lý tại Bãi;

- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ các vấn đề môi trường phát sinh tại bãi rác, đồng thời có trách nhiệm báo cáo với Giám đốc Công ty để có phương án giải quyết kịp thời các sự cố về môi trường; Xây dựng các kế hoạch ngắn hạn, dài hạn và thường xuyên tổ chức kiểm tra, duy tu, sửa chữa, tổ chức nạo vét cống rãnh tại bãi rác, xây dựng bổ sung các công trình hỗ trợ cho hệ thống xử lý chất thải.

Sản Phẩm Nổi Bật

Thống Kê Lượt Truy Cập

Đang trực tuyến: 11
Tổng lượt truy cập: 864558