Chào mừng bạn đến với Công ty chúng tôi, hy vọng bạn sẽ thích sản phẩm của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Công ty chúng tôi

Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Phú Yên

Lịch sử hình thành và phát triển

Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên (Công ty) tiền thân là Công ty Quản lý Nhà và Công trình Đô thị trực thuộc Sở Xây dựng Phú Yên được thành lập từ năm 1989. Theo Luật Doanh nghiệp nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 20/4/1995, năm 1996, UBND tỉnh Phú Yên thành lập doanh nghiệp nhà nước là Công ty Phát triển Nhà và Công trình Đô thị trên cơ sở tổ chức lại Công ty Quản lý Nhà và Công trình Đô thị với vốn điều lệ ban đầu là 1.060.000.000 đồng.

Đến năm 2006 Công ty đổi tên thành Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Nhà và Công trình Đô thị thành phố Tuy Hòa với vốn điều lệ là 5.789.373.578 đồng. Để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Công ty thực hiện chủ yếu trong lĩnh vực công ích, năm 2012, Công ty được đổi tên thành Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Phú Yên.

Theo chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp của Đảng và nhà nước, tháng 2 năm 2014, Công ty được đổi tên thành Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên và hoạt động đến nay với vốn điều lệ là 61.430.000.000 đồng.

Nhằm mở rộng hoạt động Sản xuất kinh doanh trên địa bàn các huyện, thị thành phố khi các địa phương không có doanh nghiệp, hợp tác xã đáp ứng yêu cầu để tiếp nhận cung ứng các dịch vụ công ích. Được sự cho phép của UBND tỉnh về việc thành lập 03 công ty con trực thuộc.

Tháng 10 năm 2018 Công ty TNHH một thành viên xây dựng và phát triển đô thị Đông Hòa được thành lập là công ty con trực thuộc công ty CP Môi trường đô thị Phú Yên với chức năng, nhiệm vụ thi công các công trình dịch vụ công ích đô thị, vệ sinh môi trường, cây xanh cảnh quan, cây xanh đô thị, công viên, dải phân cách,.... trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Vốn điều lệ 4.500.000.000 đồng.

Tháng 11 năm 2018 Công ty TNHH một thành viên xây dựng và phát triển đô thị Sông Cầu được thành lập là công ty con trực thuộc công ty CP Môi trường đô thị Phú Yên với chức năng, nhiệm vụ thi công các công trình dịch vụ công ích đô thị, vệ sinh môi trường, cây xanh cảnh quan, cây xanh đô thị, công viên , dải phân cách,.... trên địa bàn xã sông cầu , thị trấn và các huyện lân cận. Vốn điều lệ 4.500.000.000 đồng.


Để lại lời bình luận