Chào mừng bạn đến với Công ty chúng tôi, hy vọng bạn sẽ thích sản phẩm của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Công ty chúng tôi

Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Phú Yên

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên

I. Cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty:

            1. Đại hội đồng cổ đông

            2. Ban Kiểm soát

            3. Hội đồng quản trị

            4. Ban Giám đốc

            5. Các phòng chức năng:

            + Phòng Tổ chức Hành chính: Tổ chức và thực hiện công tác nội vụ ở cơ quan, hành chính quản trị, tổ chức, bố trí quản lý nhân sự lao động, tổ chức và lao động tiền lương, thực hiện chế độ chính sách cho người lao động…

            + Phòng Kế hoạch kinh doanh: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ kinh doanh  chiến lược phát triển của công ty, tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường, thực hiện các chính sách về giá, khuyến mãi, ưu đãi…

+ Phòng Kỹ thuật: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng, tư vấn xây dựng, quản lý, kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác thi công, kỹ thuật xây dựng công trình, nghiệm thu thanh quyết toán công trình, hợp đồng xây dựng…

+ Phòng Kế toán Tài vụ: Thực hiện công tác kế toán, công tác quản lý tài chính, quản lý và sử dụng vốn…

6. Các công ty con:

 - Công ty TNHH MTV xây dựng và phát triển đô thị Đông Hòa: Thực hiện nhiệm vụ thi công các công trình dịch vụ công ích đô thị, vệ sinh môi trường, cây xanh cảnh quan, cây xanh đô thị, công viên , dải phân cách,.... trên địa bàn huyện Đông Hòa và Tây Hòa;

- Công ty TNHH MTV xây dựng và phát triển đô thị Sông cầu: Thực hiện nhiệm vụ thi công các công trình dịch vụ công ích đô thị, vệ sinh môi trường, cây xanh cảnh quan, cây xanh đô thị, công viên , dải phân cách,.... trên địa bàn thị xã Sông Cầu , thị trấn và các huyện lân cận.

7.Tổ đội nghiệp vụ:

            + Đội Vệ sinh môi trường: Thực hiện công việc quét rác đường phố, thu gom rác thải công cộng, nhà dân, cơ quan, xí nghiệp, trường học, chợ, bến xe, bệnh viện…, duy tu hệ thống thoát nước đô thị.

            + Đội Cây xanh: Thực hiện công việc duy trì chăm sóc cây xanh đô thị. Nhân giống và sản xuất, ươm cây giống, các loại hoa, cây công trình, dịch vụ tư vấn và buôn bán cây cảnh. Thi công các công trình cây xanh, cảnh quan, dịch vụ chăm sóc cây xanh cơ quan, trường học, nhà dân…

            + Đội xe, sửa chữa: Thực hiện công việc vận chuyển rác ra bãi xử lý, vận chuyển cây xanh, vận chuyển nước tưới cây xanh, rửa đường, hút hầm vệ sinh, vận chuyển an táng và các công việc vận chuyển khác. Sữa chữa máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải, mô tơ điện, máy bơm nước, sản xuất cộ rác đẩy tay,.....

            + Xí nghiệp Quản lý rác thải: Tiếp nhận rác thải, cân rác xác định trọng lượng rác, vận hành san ủi bãi rác, vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác, sản xuất phân compost,....Để lại lời bình luận