Chào mừng bạn đến với Công ty chúng tôi, hy vọng bạn sẽ thích sản phẩm của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Công ty chúng tôi

Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Phú Yên

Đội xe, sửa chữa, cơ khí

Đội trưởng: Nguyễn Ngọc Tịnh

Số điện thoại: 0945. 419339

Đội phó: Lưu Tấn Nhịn

Số điện thoại: 0364. 272827

Chức năng:

Sửa chữa các loại xe ô tô, gia công sửa chữa cơ khí, thiết bị, công cụ, dụng cụ của Công ty và khách hàng bên ngoài.

Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu phát triển công nghệ cơ khí môi trường vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Phối hợp với phòng nghiệp vụ liên quan, Xí nghiệp trực thuộc Công ty để lập kế hoạch sửa chữa và thực hiện đúng về thời gian quy định;

- Đảm nhận công việc sửa chữa thường xuyên đoàn xe để đảm bảo sản xuất. Trùng tu, đại tu các loại máy móc thiết bị, phương tiện của Công ty và các thiết bị máy móc, phương tiện của các đơn vị ngoài theo hợp đồng kinh tế, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Công ty;

- Tham mưu cho Công ty thanh lý các trang thiết bị, dụng cụ, công cụ hư hỏng và đầu tư thay thế mới những vật dụng cần thiết phục vụ cho công tác sản xuất và các hoạt động khác của Xí nghiệp;

- Chủ động đề xuất lập kế hoạch sửa chữa hằng năm đồng thời nhận kế hoạch Công ty giao, bố trí và tạo việc làm thường xuyên cho công nhân nhằm nâng cao đời sống cho CBCNV, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.


Để lại lời bình luận